mak

eng

 

 

 


intfscan001.jpg

intfscan002.jpg

intfscan003.jpg

intfscan004.jpg

intfscan005.jpg

intfscan006.jpg

intfscan007.jpg

intfscan008.jpg

intfscan009.jpg

intfscan010.jpg

intfscan011.jpg

intfscan012.jpg

intfscan013.jpg

intfscan014.jpg

intfscan015.jpg

intfscan016.jpg

intfscan017.jpg

intfscan018.jpg

intfscan019.jpg

intfscan020.jpg

intfscan021.jpg

intfscan022.jpg

intfscan023.jpg

intfscan024.jpg

intfscan025.jpg

intfscan026.jpg

intfscan027.jpg

intfscan028.jpg

intfscan029.jpg

intfscan030.jpg

intfscan031.jpg

intfscan032.jpg

intfscan033.jpg

intfscan034.jpg

intfscan035.jpg

intfscan036.jpg

intfscan037.jpg

intfscan038.jpg

intfscan039.jpg

intfscan040.jpg

intfscan041.jpg

intfscan042.jpg

intfscan043.jpg

intfscan044.jpg

intfscan045.jpg

intfscan046.jpg

intfscan047.jpg

intfscan048.jpg

intfscan049.jpg

intfscan050.jpg

intfscan051.jpg

intfscan052.jpg

intfscan053.jpg

 

 

Покровител и финансиер:ministerstvo za kultura na makedonija kultura

Спонзори:

grb bitola
СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Г-ѓа ФАНИЈА МЕМЦА

Гн. ТРИФУН КОСТОВСКИ, донатор на пијано БЕЗЕНДОРФЕР ГРАНД КОНЦЕРТ 280

kiro dandaro

ИНТЕРФЕСТ-БИТОЛА е организиран во соработка со:
НАРОДЕН ТЕАТАР - БИТОЛА
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА-БИТОЛА
ЈОУ КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР- БИТОЛА
ДРЖАВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ БИТОЛА

ИНТЕРФЕСТ-БИТОЛА
Директор: Кирил Рибарски
Уметнички директор: Милица Шперовиќ - Рибарски
Менаџер: Емил Рибарски
Дирекција:
Божидар Видоески бр.14 1010 Скопје,
Р. Северна Македонија
+389 02 2611051
intfestbt@yahoo.com
www.interfest.com.mk

Слободан Вигњевиќ, дизајн на плакат
Кире Ристески, клавир штимер